Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://fund-help-ukraine.com/ (далі – Сайт), яку Благодійний фонд “Цільова допомога Україні” (далі – «Адміністрація») може отримати про Користувача під час використання Сайту. Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту. 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
– Сайт https://fund-help-ukraine.com/ є сукупністю об’єктів інтелектуальної власності (програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, гіпертекстові документи, графічне оформлення інтерфейсу, елементи дизайну, зображення тощо) та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет за доменними іменами та (або) за мережевими адресами, що дозволяє ідентифікувати сайти в мережі Інтернет.
– Користувач – фізична особа, яка використовує Сайт, що досягла віку повної правоздатності та дієздатності.
– Адміністрація – “Цільова допомога Україні”,  IČO: 17097274.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця політика конфіденційності регулює порядок збору, обробки, зберігання та знищення персональної інформації, зібраної Адміністрацією в процесі роботи Сайту.
Користувач, приймаючи умови цієї політики конфіденційності https://fund-help-ukraine.com/privacy-policy/та Угода користувача https://fund-help-ukraine.com/uhoda-korystuvacha/ дає однозначну та повну згоду на збір, обробку, зберігання своїх персональних даних, перелічених у п. 1.2 цієї Політики Адміністрації з метою, передбачених розділом 2 цієї Політики.
В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:
1) Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.
2) Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою користувача.
1.2. Адміністрація може збирати наступні категорії Персональної інформації про Користувача під час використання ним Сайту:
1) інформація, потрібна для отримання послуг Користувачем від Сайту.
2) електронні дані (https-заголовки, IP-адреса, файли cookie, дані про ідентифікатор браузера, інформація про апаратне та програмне забезпечення);
3) інша інформація про Користувача, необхідна для обробки відповідно до умов, що регулюють використання Сайту.
1.3. Адміністрація також автоматично отримує іншу інформацію про діяльність Користувача при використанні ним Сайту (включаючи IP-адресу хоста, вид операційної системи Користувача, сторінки Сайту, які відвідуває Користувач, інформація про браузер Користувача та інші подібні дані), а також інформацію, що автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням куки (cookies).
1.4. Адміністрація може отримувати інформацію про діяльність Користувача на Сайті через послуги, що ведуть облік статистики відвідування Сайту.
1.5. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
2. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ
Адміністрація опрацьовує Персональну інформацію Користувача в певних цілях і лише ту Персональну інформацію, яка стосується досягнення таких цілей. Зокрема, Адміністрація опрацьовує Персональну інформацію для таких цілей:
1) надання Користувачам доступу до Сайту.
2) підвищення зручності використання Сайту.
3) збір, обробка та подання статистичних даних, великих даних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ І ЇЇ ПЕРЕДАЧІ третім особам
3.1. Сайт зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів Адміністрації.
3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність.
3.3. Адміністрація має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:
3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.
3.3.2. У рамках виконання договору та (або) зі оголошення на обробку персональних даних, коли Адміністрація виступає у ролі оператора персональних даних.
3.3.3. Передача необхідна для використання Користувачем Сайту або для виконання певної угоди чи договору з Користувачем.
3.3.4. Передача передбачена законодавством у межах встановленої законодавством процедури.
3.3.5. У разі продажу Сайту, до набувача переходять всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.
3.3.6. Передачі знеособленої статистичної інформації з метою проведення досліджень, у тому числі маркетингових та рекламних;
3.3.7. В інших випадках передбачених  GDPR.
3.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до  GDPR.
3.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
3.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Користувач зобов’язаний:
4.1.1. Висловити однозначну згоду на обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених у п. 2 цієї Політики конфіденційності на умовах, зазначених у розділі 3 цієї Політики конфіденційності. Початок використання Сайту означає однозначну згоду Користувачем на обробку його персональних даних.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Вимагати від Адміністрації надати відомості щодо обробки його персональних даних на підставі запиту, форма і вимоги до якого встановлені  GDPR.
4.3. Адміністрація зобов’язана:
4.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
4.3.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.
4.3.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
4.3.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до  GDPR.
5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.
5.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією.
5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
5.2.4. Була розголошена через неправомірні дії третіх осіб.
6. Вирішення суперечок
6.1. До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
6.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.
6.3. За недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до  GDPR.
6.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується регламент про захист даних (GDPR).
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: PSČ 602 00, Ceska Republika, Brno – Zábrdovice, Příkop 843/4, Cílová pomoc Ukrajině z.s., IČO: 17097274 або за адресою електронної пошти: info@fund-help-ukraine.com.
7.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://fund-help-ukraine.com/privacy-policy/.
7.5. Політика розроблена та використовується відповідно до Угоди користувача, розміщеної в мережі Інтернет за адресою: https://fund-help-ukraine.com/uhoda-korystuvacha/, а також з урахуванням вимог GDPR.